Rodokmen rodiny Hloušek-Staněk

 
 
mn-1883-hlousek-antonin
Výpis z řk matriky narozených BBČ N23 • 1877-1884 • Velké Holešovice, str 412; online
Datum
nar a křtu
Jméno Rodiště Otec Matka Kmotrové
2 / 14
řijna
1883
Antonín František Holešovice Velké č.p. 123 František Hloušek, učitel v Holešovicích čp. 123 [Haškova 3], příslušný do Holešovic; syn Václava Hlouška tamarálního(???) asistenta v Praze a matky Anny roz. Šredl-ové [(S/Š/P)re(d/č)(l/t)???] z Ronsperka Antonie - rozená Šoulejová, dcera Antonína Šouleje, majitele usedlosti v Říčanech a Anny rozené Šusta-ové(???) z Kaňova Břežany [dnes součást obce Lešany, o. Benešov] Antonín Šoulej, rolník v Říčanech; Anna J...... ..... .....
 
 
 
 
(c) 2011-2022 Petr Hloušek Admin.kontakt

 
?>