Na příkopě, Staré město + Nové město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

při vzniku 1760  Na příkopě M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
koncem 18. st.  V alejích M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
po 1781  Ve starých alejích M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Am Graben (Na příkopě) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1859  Kolowratstrasse (Kolovratská třída) Adresář Prahy, 1859
1839-1870  Kolovratova nebo Kolovratská třída M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od 1870  Na příkopě M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1891  Na příkopě / Am Graben Hurtigův plán Prahy, 1891
dnes  Na příkopě Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Jelikož ulice vznikla v místě zasypaného příkopu před hradbami staroměstského opevnění, patří levá strana (lichá čísla) ke Starému Městu, kdežto pravá strana ulice (sudá čísla) leží na území Nového Města.

Na příkopě na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Na příkopě v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt