Národní, Staré město + Nové město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

původně  Na příkopě, pak V alejích, V nových alejích
nebo V stromořadí
 M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
v 18. st.  Uršulinská (západní část dnešní Národní) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Ursulinerinnen Gasse
(západní část po dnešní Voršilskou)
 Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Neue Allee
(východní část od dnešní Voršilské)
 Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
ve 2. pol. 19. st.  U Řetězového mostu (západní část dnešní Národní) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1859  Alleegasse Adresář Prahy, 1859
1869  Ferdinandská třída Adresář Prahy, 1869
od 1870  Ferdinandská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1891  Ferdinandská třída / Ferdinands Strasse Hurtigův plán Prahy, 1891
1896  Ferdinandova třída Adresář Prahy, 1896
asi od 1900  Ferdinandova třída M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1941-1945  Národní třída M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
dnes  Národní Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Ulice vznikla v místě hradeb staroměstského opevnění a proto její levá strana (lichá čísla) patří ke Starému Městu, kdežto pravá strana ulice (sudá čísla) leží na území Nového Města.
V adresáři z roku 1884 se uvádí, západní část se dříve jmenovala 'V stromořadí', kdežto v adresáří z roku 1896 je uvedeno 'V Alejích'.

Národní na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, cca 1905


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Národní v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1884


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt