Břehová, Staré město + Josefov

 
 

Pojmenování v běhu staletí

dříve  Břehová nebo Pobřežní M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Ufer Gasse Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Schieles Gasse Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1859  Schielesgasse neboli Ufergasse Adresář Prahy, 1859
1891  Břehová / Ufergasse Hurtigův plán Prahy, 1891
dnes  Břehová Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Po bourání v rámci Asanace Josefova byly naplánovány nové ulice. Jedna z nich pokračovala z Josefova až k Vltavě a pojmenovali ji uvolněným jménem Břehová. Nová Břehová je přibližně v místech staré Břehové, i když ji vlastně jen 'protíná'.

Břehová na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Břehová v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt