Anenská, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

do 16. stol  U sv. Anny M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Annagasse a Anna Platz Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
před 1869  Anenské nám. a Anenská Adresář Prahy, 1869
po 1869  Anenská Adresář Prahy, 1869
1891  Anenská Hurtigův plán Prahy, 1891
1969  Anenská i Anenské náměstí Plán Prahy, 1969
dnes  Anenská Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

V roce 1869 bylo Anenské náměstí připojeno k Anenské ulice. V pozdějších letech (nevím ovšem kdy) bylo náměstí z ulice vyčleněno.

Anenská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Anenská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Zajímavé je, že v adresáři není Anenská ulice, jen náměstí. Domy z Anenské jsou adresovány do okolních ulic.
Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

Anenská v obrazech

Severní část Stříbrné ulč. a dům č. 20S-6 n. v Anenské ul.
 
Ulička při bývalém kostele sv.Anny
 
Vchod do uličky (na jižní straně bývalého kláštera sv. Anny) se sochou sv. Vavřince (z Annenského nám.)
 
Relief ze zrušeného kostela sv. Jana na Zábradlí v domě č. 209-4 v Anenské ul.
 
Západní a jižní strana zrušeného kostela sv. Anny
 
 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt