Masná, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

původně  Masný trh M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
pol. 19 st.  U masných krámů M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Fleischmarkt Gasse (západní polovina dnešní Masné) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Fleischmarkt (východní polovina dnešní Masné) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1859  Fleischmarktgasse (západní polovina dnešní Masné) Adresář Prahy, 1859
1859  Fleischmarkt (východní polovina dnešní Masné) Adresář Prahy, 1859
před 1869  Masotržní a Masný trh Adresář Prahy, 1869
po 1869  Masná Adresář Prahy, 1869
1891  Masná ulice / Fleischmarkt Gasse Hurtigův plán Prahy, 1891
dnes  Masná Katastr nemovitostí, 2013

Masná na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Masná v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt