Havelská, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

původně  Nové tržiště M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
15. stol  Tarmark nebo také Tandlmark
(jižní část dnešní Havelské)
 M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
15. stol  V kolářích byl (severní část Havelské) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
18. stol  Uhelná (jižní část Havelské) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
18. stol  Havelský plac (severní část Havelské) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Kohlenmarkt Gasse (Uhelná)
(jižní část dnešní Havelské)
 Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Galli Gasse (severní část Havelské) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
po 1850  Zelný trh (jižní část Havelské) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
po 1850  Havelské náměstí (severní část Havelské) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1859  Kohlmarktgasse (jižní část Havelské) Adresář Prahy, 1859
1859  Galliggasse neboli Tandelmarkt
(severní část Havelské)
 Adresář Prahy, 1859
před 1869  Havelská, Havelské nám. pak Zelený trh Adresář Prahy, 1869
po 1869  Havelská Adresář Prahy, 1869
1896  Havelská Adresář Prahy, 1896
1891  Havelská / Galliggasse Hurtigův plán Prahy, 1891
1940 - 1945  Eberhardova (jižní část Havelské) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1940 - 1945  Havelská (severní část Havelské) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od 1945  Havelská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
dnes  Havelská Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Původně se celé prostranství mezi Ovocným a Uhelným trhem nazývalo Nové tržiště.

Havelská na plánech Prahy


Kohlenmarkt Gasse(jižní část Havelské)
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Galli Gasse (severní část Havelské)
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Havelská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Kohlmarktgasse (jižní část Havelské)
Adresář Prahy, 1859


Galliggasse neboli Tandelmarkt (severní část Havelské)
Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt