Karlova, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

původně  Svatoklimentská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
ve 14. st.  Zlatnická
(od Husovy k Malému náměstí)
 M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
ve 14. st.  Nožířská nebo Ševcovská
(od Husovy k Liliové)
 M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od přelomu
16. a 17. st.
  Jezuitská - Malá jezuitská a Velká jezuitská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Jesuitengasse Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
od 1848  Karlova M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1859  Kleine Karlsgasse/Malá Karlova
(od Husovy k Malému náměstí)
 Adresář Prahy, 1859
1859  Grosse Karlsgasse/Velká Karlova
(od Husovy ke Křižovnickému nám.)
 Adresář Prahy, 1859
před 1869  Malá Karlova a Velká Karlova Adresář Prahy, 1869
po 1869  Karlova Adresář Prahy, 1869
1891  Karlova / Karlsgasse Hurtigův plán Prahy, 1891
dnes  Karlova Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Jméno získala po Karlu IV. v roce 1848 na návrh Karla Havlíčka Borovského.
Názvy Karlovy ulice se na přelomu 16. a 17. století sjednotily na Jezuitská, část ulice směrem k Malému náměstí byla zvána Malou jezuitskou ještě v roce 1872, delší část pak Velkou jezuitskou.

Karlova na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Karlova v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt