Řásnovka, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

14. st.  Sláviččina M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
15. st.  Mezi králi M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Schnecken Gasse Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
do 1850  Šnekova, Hlemýžďová, Slimáková nebo Plžová M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1859  Schneckengasse Adresář Prahy, 1859
před 1869  Hlemejžďová Adresář Prahy, 1869
po 1869  Plžová Adresář Prahy, 1869
1891  Plžová / Schneckengasse Hurtigův plán Prahy, 1891
od 1894  Řásnovka M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1896  Řásnovka, dříve Plžová a Hlemýžďová Adresář Prahy, 1896
dnes  Řásnovka Katastr nemovitostí, 2013

Řásnovka na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Řásnovka v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt