Na Františku, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

1811  Salniter Gasse an der Moldau Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1891  Sanytrová ulice / Salniter Gasse (její severní část) Hurtigův plán Prahy, 1891
1891  Na Františku / Am František Hurtigův plán Prahy, 1891
1896  Sanytrová ulice u Vltavy Adresář Prahy, 1896
dnes  Na Františku Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Sanytrová ulice se začátkem 19. století táhla až k současnému Štefánikovu mostu, kde je někdy uváděna jako Sanytrová ulice u Vltavy
Podle Katastru nemovitostí z roku 2013 sahá jak ulice Na Františku, tak Dvořákova nábřeží až ke Štefánikovu mostu, takže jde zřejmě o dvojí pojmenování téhož místa.
Ovšem katastr nemovitostí ji graficky prezentuje špatně. Za ulici Na Františku označuje pouze oblast mezi Anežským klášterem a Štefánikovým mostem.

Na Františku na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Chybně vyznačená ulice Na Františku
Katastr nemovitostí, 2013

Na Františku v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Salnitergasse
Adresář Prahy, 1859


Salniterplatz
Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 čp. 100 / čo. 2
 čp. 1039 / čo. 32
 čp. 811 / čo. 10
 čp. 830 / čo. 16 zbořeno
 čp. 831 / čo. 18 zbořeno
 čp. 840 / čo. 20 zbořeno
 čp. 847 / čo. 8
 čp. 871 / čo. 6 zbořeno
Adresy v ulici na Františku
Server mvcr.cz, 2013

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt