Alšovo nábřeží, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

nejstarší  Na Rejdišti M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Tummelplatz a Tummelplatz Gasse Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Salpeter Anlage Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1859  Tummelplatz / Na Rejdišti Adresář Prahy, 1859
1870-1878  Dolní nábřeží M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1879  Dolejší nábřeží a Na Rejdišti Adresář Prahy, 1879
1878-1919  Nábřeží korunního prince Rudolfa M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1891  Nábřeží korunního prince Rudolfa /
Kronprinz Rudolf's Quai
 Hurtigův plán Prahy, 1891
dnes  Alšovo nábřeží Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Salpeter Anlage byla skládka, na které se vyráběl ledek.
Součástí Nábřeží korunního prince Rudolfa byly i zhruba 3/4 současného Dvořákova nábřeží.

Alšovo nábřeží na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Chybně uvedeno Nábřeží Alešovo
Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Alšovo nábřeží v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1879


Adresář Prahy, 1879


Adresář Prahy, 1896

 čp. 85 / čo. 2
 čp. 83 / čo. 4
 čp. 82 / čo. 6
 čp. 70 / čo. 8
 čp. 80 / čo. 10
 čp. 79 / čo. 12
Adresy Alšova nábřeží
Server mvcr.cz, 2013

Alšovo nábřeží - a co o ni napsali

Kde jsou jmenované budovy školní u Šafaříkovy ul, bylo Rejdíště, r. 1831 »rejdivý plac« (Tummelplatz), jak slulo i celé okolí, proslulé častými souboji hlavně za Rudolfa II. Za domem č. 85-2 stávala městská jízdárna (č. 82); pod ní bylo prostranství plotem ohrazené t. j. letní jízdárna, a odtud ono jméno Rejdiště.

Alšovo nábřeží v obrazech

Nábřeží kor. prince Rudolfa
 
Rudolfinum
 
 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt