Husova třída, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

původně  Vyšehradská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
14. - 17. st.  U sv. Jiljí M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od 17. st.  Dominikánská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Dominikanergasse Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Marien Gasse
(od Mariánského nám. po Karlovu)
 Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
v 19. st.  Mariánská
(od Mariánského nám. po Karlovu)
 M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
před 1869  Mariánská a Dominikánská Adresář Prahy, 1869
po 1869  Dominikánská Adresář Prahy, 1869
od 1870  Husova třída Adresář Prahy, 1870
1891  Husova třída / Husstrasse Hurtigův plán Prahy, 1891
1938  Husova třída Plán Prahy, 1938
1940-1945  Dominikanergasse / Husova M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od 1945  Husova M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
dnes  Husova Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

V adresáři z roku 1859 Mariánská ulice není. Možná proto, že žádný dům neměl adresu do Mariánské.

Husova třída na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Husova třída v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt