Malé náměstí, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

původně  Ovocný trh (jižní a západní část náměstí) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
původně  Věnečnický trh nebo Vlasařský trh
(západní část náměstí)
 M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od 2. pol. 15. st.  V uzdářích nebo Pod uzdáři M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od pol. 17. st.  Malý ryneček M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Kleiner Ring / Menší náměstí Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1869  Malé náměstí Adresář Prahy, 1869
od pol. 19. st.  Malé náměstí M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1891   / Kleine Ring Hurtigův plán Prahy, 1891
dnes  Malé náměstí Katastr nemovitostí, 2013

Malé náměstí na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Malé náměstí v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt