Linhartská, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

ve 14. a 15. st.  Kurný trh nebo Nový kurný trh M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
v 15. st.  V kuchyních nebo V kuchyňkách M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
v 18. st.  Linhartský plácek nebo
Linhartské náměstí
 M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Leonardi Platz Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1859  Leonardiplatz Adresář Prahy, 1859
1869  Linhartské náměstí Adresář Prahy, 1869
od 1928  Linhartská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
dnes  Linhartská Katastr nemovitostí, 2013

Linhartská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Linhartská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt