Haštalská, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

1811  Ziegen Platz (Kozí nám.) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Kastulus Gasse (Haštalská) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Leicht Gasse (Svíčková) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
před 1869  Kozí nám., Haštalská, Haštalské nám.,
Haštalský plácek a Svíčková
 Adresář Prahy, 1869
po 1869  Haštalská Adresář Prahy, 1869
1896  Haštalská Adresář Prahy, 1896
od 1928  vyčleněno Haštalské nám. M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
dnes  Haštalská Katastr nemovitostí, 2013

Haštalská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Haštalská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

Haštalská - a co o ni napsali

Haštalská ul. od Kozí ul. ke kostelu sv. Hastala, po němž má jméno, dále k vých. a oklikou do Hradební ul. Počátek její druhdy slul Kozí plácek, rozšíření její u kostela Haštalský plácek a konec slul ul. Svíčková po domě č. 760-43 U bílé svíčky nebo po č. 940-45 U svíčky.

Při assanaci značně bude rozšířena a srovnána, při kostele bude se všech stran více prostory necháno, a na konci má ul. tato zbořením domu č. 764 v Elišč. tř. 15 m. býti proražena do Elišč. tř. proti Klimentské ul.

Kozí nám. v nejstarší době se jmenovalo Starý uhelný trh, a odtud vždy jako dosud se rozbíhalo pět ulic. Jméno Kozí plácek vykládá Prager Wegwciscr z r. 1817, že tu býval trávník a na něm se pásly kozy; pravdě se podobá, že tu se prodávaly; sr. Dobytčí trh, Koňské nám., Svinská brána.

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt