Jilská, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

původně  Za sv. Jiljím M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
17. st.  Jilská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Egidigasse / Jilská Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Egidi Platz / Jilské nám. Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1859  Aegidiplatz Adresář Prahy, 1859
do 1870  Svatojilské náměstí (rozšíření u kostela) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1891  Jilská / Aegidigasse Hurtigův plán Prahy, 1891
dnes  Jilská Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Nevím kdy byl prostor kolem kostela sv. Jiljí nazván Jilské resp. Svatojilské náměstí a kdy náměstí splynulo s Jilskou ulicí.

Jilská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Jilská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Aegidigasse
Adresář Prahy, 1859


Aegidiplatz
Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt