Jakubská, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

od 13. st.  U sv. Jakuba nebo Za sv. Jakubem
(název pro celé okolí)
 M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od pol. 18. st.  Jakubská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Kleine Jakobsgasse / Malá Jakubská
(západní část dnešní Jakubské)
 Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Jakobs Gasschen / Jakubská ulička
(východní část dnešní Jakubské)
 Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
před 1869  Malá Jakubská Adresář Prahy, 1869
po 1869  Jakubská Adresář Prahy, 1869
1891  Jakubská / Jakobsgasse Hurtigův plán Prahy, 1891
dnes  Jakubská Katastr nemovitostí, 2013

Jakubská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Na mapě není označena východní část ulice ústící do Králodvorské
Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Jakubská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Jakobsgasse zahrnuje nejen současnou Jakubskou, ale i dnešní Malou Štupartskou
Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt