Rytířská, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

od 13. st.  Nové tržiště nebo Svatohavelský trh M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od konce 17. do konce 18. st.  Kotcová (západní část) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
19. st.  Vaječný trh (západní část) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
19. st.  Husí trh (východní část) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Ritter Gasse Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
dnes  Rytířská Katastr nemovitostí, 2013

Rytířská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Rytířská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt