Havelská ulička, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

původně  Nové tržiště M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od 18. stol.  Havelská ulička M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1906  Havelská ulička oficiálně M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
dnes  Havelská ulička Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Původně se celé prostranství mezi Ovocným a Uhelným trhem nazývalo Nové tržiště.
Před rokem 1869 byly domy adresovány do okolních ulic

Havelská ulička na plánech Prahy


nepojmenovaný prostor
Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Havelská ulička v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.

 čp. 539 / čo. 1
 čp. 536 / čo. 2
Adresy Havelské uličky
Server mvcr.cz, 2013

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt