Za Haštalem, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

1811  Kastulus Platz (Haštalské náměstí) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1859  Kastulus Platz (Haštalské náměstí) Adresář Prahy, 1859
před 1869  Haštalské nám. Adresář Prahy, 1869
po 1869  Součást ulice Haštalská Adresář Prahy, 1869
1891  Domy jsou adresovány jako Haštalská Hurtigův plán Prahy, 1891
1945  Slepá Haštalská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od 1947  Za Haštalem M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
dnes  Za Haštalem Katastr nemovitostí, 2013

Za Haštalem na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Za Haštalem v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Do roku 1869 Haštalské nám., pak součást Haštalské
Adresář Prahy, 1869


Součást Haštalské
Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt