Haštalské náměstí, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

původně  U svatého Haštala M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
před 1869  Haštalský plácek Adresář Prahy, 1869
po 1869  součást ulice Haštalská Adresář Prahy, 1869
od 1928  Haštalské nám. vyčleněno z Haštalské M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
dnes  Haštalská náměstí Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Před rokem 1869 existovalo i Haštalské náměstí, ale tak byla pojmenována dnešní ulice Za Haštalem.

Haštalské náměstí na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


nepojmenovaný prostor
Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Haštalské náměstí v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt