Křižovnická, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

1811  jižně od od Platnéřské Kreuzherrngasse Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  severně od Platnéřské Granatengasse Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
před 1869  jižně od od Platnéřské Křižovnická Adresář Prahy, 1869
před 1869  severně od Platnéřské Granátová Adresář Prahy, 1869
po 1869  celé Křižovnická Adresář Prahy, 1869
1891  Křižovnická Hurtigův plán Prahy, 1891
dnes  Křižovnická Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Od dnešní křižovatky Křižovnické a Platnéřské směrem k Vltavě byla Malá Křižovnická, která je dnes součástí Platnéřské. Ovšem v adresáři z roku 1859 je pravděpodobné omylem uváděna jako Křižovnická.

Křižovnická na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Křižovnická v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Zde je v adresáři omyl, toto je Malá Křížovnická
Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869

Křižovnická - a co o ni napsali


Pohled do Křižovnické dle starší rytiny

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt