U milosrdných, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

původně  U sv. Kříže a U sv. Anežky M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
17. st.  U milosrdných (západní část) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
17. st.  Vrabčí ulice, Brabčírna nebo Brabčina
(východní část)
 M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Barmherzigen Gasse (západní část) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Spatzengasse (východní část) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1859  Barmherzigengasse (západní část) Adresář Prahy, 1859
1859  Untere Gemeindehofgasse (východní část) Adresář Prahy, 1859
1859  Gemeindehof Adresář Prahy, 1859
1840-1870  Dolní ulice obecního dvora (východní část) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
před 1869  U milosrdných a Pod obecním dvorem Adresář Prahy, 1869
po 1869  U milosrdných Adresář Prahy, 1869
1891  U milosrdných / Barmherzigengasse Hurtigův plán Prahy, 1891
1896  U milosrdných Adresář Prahy, 1896
dnes  U milosrdných Katastr nemovitostí, 2013

U milosrdných na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

U milosrdných v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Untere Gemeindehofgasse
Adresář Prahy, 1859


Barmherzigengasse
Adresář Prahy, 1859


Gemeindehof
Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 čp. 1017 / čo. 18
 čp. 800 / čo. 16
 čp. 804 / čo. 14
 čp. 814 / čo. 17
 čp. 847 / čo. 1
 čp. 848 / čo. 4
 čp. 849 / čo. 6
 čp. 850 / čo. 8
 čp. 851 / čo. 10
 čp. 852 / čo. 12
 čp. 867 / čo. 2
Adresy U milosrdných
Server mvcr.cz, 2013

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt