Dvořákovo nábřeží, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

do 19. st.  Sanytrová Dolejší (u dnešní 17. listopadu) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Salpeter Anlage (tady Dvořákovo nábř. začíná) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Salnitergasse (její severní konec) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Johannes Platz (jeho severní část) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Salniter Gasse an der Moldau Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1896  Sanytrová ulice u Vltavy Adresář Prahy, 1896
1891  Nábřeží korunního prince Rudolfa /
Kronprinz Rudolf's Quai (jeho severní část)
 Hurtigův plán Prahy, 1891
1891  Sanytrová ulice / Salniter Gasse (její severní část) Hurtigův plán Prahy, 1891
1891  Na Františku / Am František Hurtigův plán Prahy, 1891
od 1904  Dvořákovo nábřeží Ceská Wikipedie, 2013
1938  Dvořákovo nábřeží (až ke Štefánikovu mostu) Plán Prahy, 1938
dnes  Dvořákovo nábřeží (až ke Štefánikovu mostu) Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

V místě východního konce Dvořákova nábřeží byla na břehu Vltavy na přelomu 18. a 19. století městská skládka a výrobna sanytru (ledku).
Podle Orientačního plánu hlavního města Prahy s okolím z roku 1938 a podle Katastru nemovitostí z roku 2013 sahá Dvořákova nábřeží až ke Štefánikovu mostu, přičemž podle Katastru nemovitostí je ulice Na Františku zřejmě druhé pojmenování téhož místa.

Dvořákovo nábřeží na plánech Prahy


Východní část dnešního Dvořákova nábřeží
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Západní část dnešního Dvořákova nábřeží (Johannes Platz a Salniter Gasse an der Moldau)
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Východní část dnešního Dvořákova nábřeží
Hurtigův plán Prahy, 1891


Západní část dnešního Dvořákova nábřeží s ulicí Na Františku
Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Dvořákovo nábřeží je značeno mylně jen k Čechovu mostu
Server mapy.cz, 2013


Dvořákovo nábřeží
Katastr nemovitostí, 2013


Ulice Na Františku. Ale i to je špatně, ulice končí až u Čechova mostu
Katastr nemovitostí, 2013

Dvořákovo nábřeží v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1896

 čp.  77 / čo. 2
 čp.  78 / čo. 4
 čp. 901 / čo. 6
Adresy Dvořákova nábřeží
Server mvcr.cz, 2013

 čp. 100 / čo. 2
 čp. 1039 / čo. 32
 čp. 811 / čo. 10
 čp. 830 / čo. 16 zbořeno
 čp. 831 / čo. 18 zbořeno
 čp. 840 / čo. 20 zbořeno
 čp. 847 / čo. 8
 čp. 871 / čo. 6 zbořeno
Adresy v ulici na Františku
Server mvcr.cz, 2013

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt