Bartolomějská, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

nejstarší  Benátská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
konec 14. stol. (1372?)
do poč. 18. stol.
  V Jeruzalémě / Jeruzalémská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
po roce 1660  Horní Konviktská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
2. pol. 18. stol.  Bartolomějská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Bartholomaigasse Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
dnes  Bartolomějská Katastr nemovitostí, 2013

Bartolomějská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Bartolomějská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt