Anenské náměstí, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

do 16. stol  U sv. Anny M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Anna Platz Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
před 1869  Anenské náměstí Adresář Prahy, 1869
po 1869  připojeno k ulici Anenská Adresář Prahy, 1869
  Anenské nám. není uvedeno 
1938  Anenské náměstí Plán Prahy, 1938
dnes  Anenské náměstí Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

V roce 1869 byla k Anenskému náměstí připojena Anenská ulice. Ještě v roce 1891 byly sloučeny.

Anenské náměstí na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Anenské náměstí v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Zajímavé je, že v adresáři není Anenská ulice, jen náměstí. Domy z Anenské jsou adresovány do okolních ulic.
Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt