Anežská, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

17. stol.  U nejsv. Vykupitele či U sv. Salvatora 
do 1860  Anežská i Anežské nám. Adresář Prahy, 1869
po 1860  Anežská Adresář Prahy, 1869
dnes  Anežská Katastr nemovitostí, 2013

Anežská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Anežská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

Anežská - a co o ni napsali

...jest to tento klášter, vystavěný r. 1234 a zvaný obyčejně sv. Františka, pak klášterem sv. Anežky; v 17. stol. též tu říkali u nejsv. Vykupitele či sv. Salvatora z příčiny nám neznámé.

Anežská v obrazech

Obnovený kostel sv. Barbory
 
Vchod do bývalého kláštera blah. Anežky z Anežské ul.
 
 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt