Rybná, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

14-18. st.  Za masnými krámy (přibližně mezi Jakubskou a Masnou) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
18. st.  Za svatým Jakubem (přibližně mezi Jakubskou a Masnou) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
18. st.  Řeznická (jižní část) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
18. st.  Řeznický plac (střední část) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
18. st.  Šlachtatská (mezi Masnou a Dlouhou) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
18. st.  Malá Halštatská (severní část) M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  M. Königshof Gasse (jižní část po Jakubskou) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Fleischbacker Gasse a Fleischbacker Platz (mezi Jakubskou a Masnou) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Schlachhant Gasse (mezi Jakubskou a Dlouhou) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Kleine Kastulus Gasse (severní konec od Dlouhé) Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1859  Königshof Gasse (jižní část po Jakubskou) Adresář Prahy, 1859
1859  Fleischbacker Gasse a Fleischbacker Platz (mezi Jakubskou a Masnou) Adresář Prahy, 1859
1859  nepojmenovaná ulička bez adres? (mezi Jakubskou a Dlouhou) Adresář Prahy, 1859
1859  nepojmenovaná ulička bez adres? (severní konec od Dlouhé) Adresář Prahy, 1859
před 1869  Řeznická a Malá Haštalská Adresář Prahy, 1869
po 1869  Rybná Adresář Prahy, 1869
od 1870  Rybná M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1891  Rybná / Fleisch-Markt Gasse Hurtigův plán Prahy, 1891
dnes  Rybná Katastr nemovitostí, 2013

Rybná na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Rybná v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt