Červená, Josefov

 
 

Pojmenování v běhu staletí

17. stol.  Řeznická M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
pd 2. pol. 18. st.
do poč. 19. st.
  Nová Poštovská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
?  U synagogy, Řeznický plácek
nebo Červený plácek
 M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811  Fleischbackergasse Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1811  Neue Post Gasse Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
před 1869  Řeznická a Červená Adresář Prahy, 1869
po 1869  Červená Adresář Prahy, 1869
dnes  Červená Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Na začátku 19. století byly dvě samostatné ulice: Řeznická / Fleischbackergasse a Nová Poštovská / Neue Post Gasse. V roce 1869 byly spojeny a pod jménem Červená ulice. Po zbourání Josefova byla v místech bývalé Nové Poštovské opět vytvořena Červená ulice.

Červená na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Červená v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt