Pařížská, Staré město + Josefov

 
 

Pojmenování v běhu staletí

   
Jména částí dnešní Pařížské v průběhu let
 
od 1901  Mikulášská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1938  Pařížská Plán Prahy, 1938
od 8.12.1947  Pařížská M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
dnes  Pařížská Katastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Dnešní ulice Pařížská byla nově vytvořena po bourání části židovského ghetta na přelomu 19. a 20. století (tzv. asanace). Ulice nemá přímého předchůdce, její trasa vede napříč Josefovem a částečně i Starým městem.

Pařížská na plánech Prahy


Jižní část po dnešní Širokou
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Severní část od dnešní Široké
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Jižní část po dnešní Širokou
Hurtigův plán Prahy, 1891


Severní část od dnešní Široké
Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Pařížská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.

 čp. 68 / čo. 9
 čp. 67 / čo. 11
 čp. 66 / čo. 13
 čp. 97 / čo. 15
 čp. 98 / čo. 17
 čp. 203 / čo. 19
 čp. 204 / čo. 21
 čp. 205 / čo. 23
 čp. 207 / čo. 25
 
 čp. 125 / čo. 16
 čp. 126 / čo. 18
 čp. 127 / čo. 20
 čp. 128 / čo. 22
 čp. 129 / čo. 24
 čp. 130 / čo. 26
 čp. 131 / čo. 28
Adresy na území Josefova
Server mvcr.cz, 2013

 čp. 934 / čo. 2
 čp. 935 / čo. 4
 čp. 936 / čo. 6
 čp. 1067 / čo. 8
 čp. 1068 / čo. 10
 čp. 120 / čo. 12
 čp. 119 / čo. 14
 čp.  43 / čo. 30
 
 čp. 1073 / čo. 1
 čp. 1074 / čo. 3
 čp. 1075 / čo. 5
 čp. 1076 / čo. 7
Adresy na území Starého města
Server mvcr.cz, 2013

 
 
 
 
(c) 2011-2024 Petr Hloušek Admin.kontakt